Filter
Filter

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

Povolanie: prevádzkový zámočník a sústružník/prevádzková zámočníčka a sústružníčka , Nástrojári a podobní robotníci
Senec, Slnečné jazerá - sever 163

90301

4.31€

za hodinu

29. 1. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

- Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. - Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. - Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií, spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov. - Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení. - Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.). - Ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení. - Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). - Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám. - Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení. - Spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi. - Vykonávanie drobných stavebných úprav.

Výhody:

  • - motivujúci hodnotiaci systém, - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu, - dynamické pracovné prostredie, - a ešte omnoho viac.

LUX DC s.r.o.
Loading...
4.31€ /za hodinu
LUX DC s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

Riešenie vzniknutých technických problémov, údr...

Cortizo Slovakia, a.s.

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

• dbá na včasnú a správnu výmenu matríc podľa v...

Loading...