Filter
Filter
Loading...

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

Povolanie: prevádzkový zámočník a sústružník/prevádzková zámočníčka a sústružníčka , Nástrojári a podobní robotníci
Senec, Slnečné jazerá 163

90301

4.31€

za hodinu

25. 1. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

- Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. - Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. - Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií, spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov. - Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení. - Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.). - Ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení. - Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). - Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám. - Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení. - Spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi. - Vykonávanie drobných stavebných úprav.

Výhody:

  • - motivujúci hodnotiaci systém - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu - dynamické pracovné prostredie - a ešte mnoho viac

MABOM s.r.o.
Loading...
4.31€ /za hodinu
MABOM s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
LUX DC s.r.o.

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

- Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujú...

HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.

Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci

Riešenie vzniknutých technických problémov, údr...

Loading...