Filter
Filter
Loading...

Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike

Povolanie: Novinári
Bratislava-Karlova Ves, Mlynská dolina

84545

1100€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

- zabezpečujete prípravu materiálov do vysielania v súlade s výrobnými plánmi

Rozhlas a televízia Slovenska
Loading...
1100€ /za mesiac
Rozhlas a televízia Slovenska
...
Loading...
Nasledujúce
Trenčiansky samosprávny kraj

Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike

zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu...

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike

Komunikácia s autormi vedeckých publikácií pros...

Rozhlas a televízia Slovenska

Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike

- autorsky a interpretačne zabezpečujete prípra...

Loading...