Filter
Filter

Učitelia v základných školách

Povolanie: učiteľ/učiteľka základnej školy , Učitelia na základných školách
Prievidza, Ulica energetikov 242/39

97101

0€

26. 10. 2023

Dátum začiatku

Učiteľ informatiky.

Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
Loading...
0€
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
...
Loading...
Nasledujúce
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš

Učitelia v základných školách

...

Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur

Učitelia v základných školách

Učiteľ/ka telesnej výchovy na 2. stupni ZŠ...

Loading...