Filter
Filter
Loading...

Strojárski špecialisti

Povolanie: kvalitár špecialista/kvalitárka špecialistka , Strojárski špecialisti
Banská Bystrica, Majerská cesta 92/A

97401

870€

za mesiac

1. 1. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

- Komplexná zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu, - zodpovednosť za triedenie, správne uloženie a archiváciu dokumentov kvality (v písomnej forme a aj v PC), - zodpovednosť za vedenie evidencie a protokolárne odovzdanie a prijatie (vrátenie) meracích prístrojov a pomôcok výrobným pracovníkom, - zodpovednosť za to, že vydané meradlá spĺňajú požadované parametre (nie sú poškodené, vyhovujú presnosťou, majú platnú kalibráciu atď.), - zodpovednosť za kontrolu vrátených meradiel a meracích pomôcok výrobným pracovníkom (meradlá musia byť vrátené čisté a nepoškodené), - kontrola práce výrobných pracovníkov v oblasti kontroly (zhoda vyrábaných výrobkov s predpísanou dokumentáciou, dodržiavanie predpísaných postupov, správne a úplné vedenie výrobnej a kontrolnej dokumentácie), - zodpovednosť za riešenie zmätkov a reklamácií spolu s prijatím potrebných opatrení pre dodržanie stanovených limitov v týchto oblastiach, - zodpovednosť za správne uloženie a archiváciu dát týkajúcich sa jeho činnosti, - zodpovednosť za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku.

Výhody:

  • 1. Prémie podľa dohody až do 100percent platu, prípadne podľa vedomostí. 2. Motivačné odmeny: 1. za dochádzku 100 € mesačne 10 € na starostlivosť o zverené pracovné prostriedky, 2. za odpracované roky 200 €
  • 600 € ročne podľa odpracovaných rokov . 3. Príspevok na stravu nad zákonom stanovenú čiastku hradené zamestnávateľom, podľa odpracovaných rokov až do výšky 100percent. 4. Ponúkame náborový príspevok podľa vedomostí a schopností pracovníkov do výšky 500 €. 5. Poskytujeme príspevok na dopravu alebo ubytovanie podľa vzájomnej dohody.

REA SLOVTEAM, spol. s r.o.
Loading...
870€ /za mesiac
REA SLOVTEAM, spol. s r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
REA SLOVTEAM, spol. s r.o.

Strojárski špecialisti

- zodpovednosť za činnosť úseku kvality, - riad...

Hyoseong Electric Slovakia s.r.o.

Strojárski špecialisti

- dohliadanie a koordinovanie činností výrobnéh...

Loading...