Filter
Filter
Loading...

Správcovia objektov

Povolanie: správca budov/správkyňa budov , stavebný a prevádzkový elektrikár/stavebná a prevádzková elektrikárka , Správcovia budov , Stavební elektrikári
Veľký Meder, Okočská 72

93201

1400€

za mesiac

2. 4. 2024

Dátum začiatku

- zasahovanie pri riešení vzniknutých situácií vo výrobe, analyzovanie a navrhovanie nápravných opatrení - vykonávanie preventívnej údržby strojov, zariadení a nástrojov podľa predpísaného intervalu a rozsahu - nastavenie a korekcia parametrov strojov a zariadení podľa predpísaných pracovných postupov a inštrukcií - oprava strojov, zariadení a nástrojov, diagnostika, objednávanie náhradných dielov, hlásenie a odstraňovanie zistených nedostatkov - zabezpečovanie prác súvisiacich s prevádzkyschopnosťou strojov, zariadení a nástrojov - účasť na činnostiach v pohotovostnom režime /podľa potreby/ - navrhovanie riešení na odstránenie zistených nedostatkov a súčinnosť pri zlepšovaní nastavenia a údržby strojov a zariadení - vykonávanie priebežných meraní výrobkov, strojov a zariadení - zodpovednosť za správnu činnosť na pridelenom strojnom zariadení - dodržiavanie interných predpisov, spolupráca s ostatnými oddeleniami - účasť na školeniach súvisiacich s výkonom práce - práca v trojzmennej prevádzke

Výhody:

  • - mesačná mzda brutto od 1400€ do 1800€ vrátane mesačných bonusov a príplatkov;
  • finálna mzda závisí od pracovných skúseností a zručností kandidáta - uplatnenie v rámci progresívnej zahraničnej spoločnosti - možnosť profesijného rastu a ďalšieho rozvoja - atraktívne externé a odborné školenia - príspevok na stravu stravovacia karta - príspevok na dopravu - bonusy pri životných jubileách a za lojalitu

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Loading...
1400€ /za mesiac
MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.
...
Loading...
Nasledujúce
CASSPOS, a.s.

Stavební a prevádzkoví elektrikári

správa majetku, revízie elektrozariadeníVýhody:...

EU Poultry s.r.o.

Správcovia objektov

-opravovanie a vymieňanie poškodených častí vyb...

Loading...