Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v ošetrovateľstve

Povolanie: zdravotný brat zodpovedný za všeobecnú starostlivosť/sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť , Špecialisti v ošetrovateľstve
Svidník, Duklianska 25

8901

1400€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľov v zariadení sociálnych služieb.

Atrium Svidník, n.o.
Loading...
1400€ /za mesiac
Atrium Svidník, n.o.
...
Loading...
Nasledujúce
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Špecialisti v ošetrovateľstve

- starostlivosť o klientov zariadenia a s tým s...

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Špecialisti v ošetrovateľstve

- Starostlivosť o prijímateľov sociálnych služi...

Loading...