Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v ošetrovateľstve

Povolanie: zdravotný brat zodpovedný za všeobecnú starostlivosť/sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť , Špecialisti v ošetrovateľstve
Michalovce, Špitálska 2

7101

1304€

za mesiac

1. 4. 2024

Dátum začiatku

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu, v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí. Sestra pracuje samostatne podľa vypracovaných ošetrovateľských štandardov, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Loading...
1304€ /za mesiac
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
...
Loading...
Nasledujúce
Fakultná nemocnica Trnava

Špecialisti v ošetrovateľstve

Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť...

Senior Modrová, n.o.

Špecialisti v ošetrovateľstve

Zabezpečovanie a poskytovanie ošetrovateľskej s...

Loading...