Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Povolanie: sociálny pracovník špecialista/sociálna pracovníčka špecialistka , Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Sklabiná, 231

99105

1500€

za mesiac

20. 4. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Sociálny pracovník:
– komplexné vedenie sociálnej agendy
– vypracovanie osobnej a rodinnej anamnézy
– tvorba a aktualizácia individuálnych plánov v systéme
– vedenie záujmovej činnosti
– vedenie aktivizačných skupín podľa potrieb klientov
– poskytovanie sociálnej rehabilitácie
– realizácia spoločenských podujatí

Annamaria n. o.
Loading...
1500€ /za mesiac
Annamaria n. o.
...
Loading...
Nasledujúce
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Priamy kontakt s klientmi zariadení sociálnych ...

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Formovanie a prehlbovanie praktických návykov ...

Domov jesene života

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Staň sa súčasťou tímu ľudí so srdcom na správno...

Loading...