Filter
Filter
Loading...

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Povolanie: riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia , Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
Topoľčany, Škultétyho 11

95501

0€

2. 7. 2024

Dátum začiatku

riadenie a manažovanie základnej školy a jej zamestnancov

Mesto Topoľčany
Loading...
0€
Mesto Topoľčany
...
Loading...
Nasledujúce
Mesto Svätý Jur

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná riadite...

Loading...