Filter
Filter
Loading...

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Povolanie: riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia , Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
Lipany, Štúrova 29

8271

857€

za mesiac

1. 7. 2024

Dátum začiatku

Riadenie základnej umeleckej školy.

Mesto Lipany
Loading...
857€ /za mesiac
Mesto Lipany
...
Loading...
Nasledujúce
Mesto Topoľčany

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

riadenie a manažovanie základnej školy a jej za...

Loading...