Filter
Filter
Loading...

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti

Povolanie: manažér/manažérka v oblasti sociálnych služieb , Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti
Hlohovec, R. Dilonga 2

92001

1300€

1. 5. 2024

Dátum začiatku

- poskytovanie sociálneho poradenstva,

 • krízová intervencia,
 • poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovanie tlačív,
 • pomoc pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie, tlačív a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta,
 • rozvíjanie sociálnej komunikácie, na základe rôznych metód sociálnej práce,
 • navrhovanie a realizovanie foriem, metód a postupov sociálnej práce s klientom,
 • podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta,
 • posilňovať schopnosť rozhodovať o sebe a svojom živote,
 • podporovať samostatnosť a orientáciu v priestore,
 • pomáhať rehabilitovať narušené funkcie,
 • pôsobiť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických a sociálnych patologických javov,
 • odstraňovať alebo zmierňovať psychické napätie a fóbie,
 • rozvíjať vyjadrovanie, tvorivosť, fantáziu, odstraňovať alebo zmierňovať emocionálne poruchy klientov,
 • spolupracovať s odborníkmi,
 • realizovať záujmovú činnosť (aktivity),
 • viesť nevyhnutnú administratívu (pracovnú dokumentáciu),
 • riadenie, organizovanie a kontrola zamestnancov,
 • zodpovedanie za chod zariadenia,
 • vydávanie interných poriadkov a smerníc,
 • prijímanie klientov zariadenia

 • ESTHER
  Loading...
  1300€
  ESTHER
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Domov jesene života

  Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti

  Staň sa súčasťou tímu ľudí so srdcom na správno...

  TENENET o.z.

  Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti sociálnej starostlivosti

  Náplň (druh) práce: Cieľom práce odborného mana...

  Loading...