Filter
Filter

Pomocní vychovávatelia

Povolanie: Pedagogickí asistenti a vychovávatelia
Sady nad Torysou, časť Byster 203

4441

779€

za mesiac

1. 4. 2024

Dátum začiatku

Podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka, normovaní stravy, zodpovedá za obstarávanie denných nákupov (potravín, hyg. a čistiacich potrieb, ošatenie,...), varí stravu podľa jedálneho lístka, pomáha pri opatrovaní detí v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Obsadenie VPM bude prostredníctvom výberového konania u zamestnávateľa, ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2024 o 09:00 hod. v administratívnej budove Bidovce č. 206.

Výhody:

  • bez výhod

Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
Loading...
779€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská

Pomocní vychovávatelia

pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľo...

Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves

Pomocní vychovávatelia

poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým f...

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Pomocní vychovávatelia

dozor nad žiakmi stredných škôl v školskom inte...

Loading...