Filter
Filter
Loading...

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Povolanie: asistent/asistentka v ošetrovateľstve , Asistenti zdravotnej starostlivosti
Zvolen, M.R. Štefánika

96001

0€

1. 5. 2024

Dátum začiatku

- Vykonáva opatrovateľskú službu v ZSS, - vykonáva komplexnú toaletu u imobilných klientov, u mobilných dozerá na správne vykonanie hygienickej očisty, - upravuje a dezinfikuje lôžka, vymieňa lôžkovú i osobnú bielizeň s dôrazom u imobilných klientov, - pri imobilných klientoch dbá na prevenciu dekubitov a iných možných komplikácii, ktoré vznikajú u ležiacich klientoch, - pomáha pri premiestňovaní, alebo doprevádzaní klientov k vyšetreniu a ošetreniu podľa pokynov hlavnej sestry.

Výhody:

  • Výška funkčné platu bude stanovená podľa Zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Ku mzde sú vyplácané príplatky podľa Zákonníka práce. Dodatková dovolenka 1 týždeň.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Loading...
0€
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
...
Loading...
Nasledujúce
Pohoda seniorov, n.o.

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

opatera osôb v zariadení soc. služieb - komplet...

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

 poskytuje opatrovateľské úkony opatrovaným: p...

Loading...