Filter
Filter

Opatrovateľ pre deti

Povolanie: Detské pestúnky , zákonný zástupca/zákonná zástupkyňa
Žitavce, Hlavná 102

95163

1034€

za mesiac

1. 5. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Poskytovanie starostlivosti dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe do dovŕšenia 25 rokov veku v domácom prostredí.

Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Loading...
1034€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny Žitavce
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum pre deti a rodiny DRaK

Opatrovateľ pre deti

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti určené...

Domov detí sv. Antona o.z.

Opatrovateľ pre deti

Starostlivosť o deti a mládež vo vlastnej domác...

Loading...