Filter
Filter
Loading...

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

Povolanie: Odborní pracovníci štátnej správy inde neuvedení
Trenčín, Jilemnického 2

91101

1300€

za mesiac

1. 8. 2024

Dátum začiatku

• vedenie evidencie majetku organizácie vo všetkých objektoch Trenčianskeho múzea v PC programe ISPIN • vykonávanie mesačných, polročných a koncoročných uzávierok majetku • kontrolovanie a odsúhlasovanie faktúr zakúpeného majetku /účtovne a dokladovo/ • zaraďovanie nadobudnutého majetku do príslušných skupín /hmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, operatívno-technická evidencia podľa druhov a výšky obstarávacích cien/ • vyraďovanie majetku z účtovného stavu po schválení škodovou komisiou • vypracovanie podkladov pre inventarizačné komisie • vykonávanie presunov majetku v programe ISPIN • distribúcia a evidencia pohybu, revízie a kontroly propagačného materiálu /ručná evidencia/ • zúčtovanie pokladní a vykonávanie koncoročných inventúr fyzických stavov propagačných materiálov vo všetkých objektoch TM • vykonávanie koncoročných uzávierok účtovných stavov propagačných materiálov a vstupeniek • komplexné zabezpečovanie účtovníctva sociálneho fondu • vyhotovovanie koncoročných inventárnych hárkov, súpisov a tabuliek a miestnych zoznamov pre všetky objekty TM • vedenie evidencie došlých faktúr v programe ISPIN spolu s vystavením krycieho listu • sledovanie dodržiavania schválených limitov služobných mobilných telefónov • vedenie evidencie ochranných osobných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov • zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania • styk s bankou, bankové operácie

Výhody:

  • - miesto výkonu práce v centre Trenčína - 5 dní dovolenky nad rámec zákona - flexibilná pracovná doba - účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade - ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí - firemné aktivity - mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov - príspevok na rekreáciu

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Loading...
1300€ /za mesiac
Trenčianske múzeum v Trenčíne
...
Loading...
Nasledujúce
Mesto Stupava

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

V súčinnosti so správcom dane vydáva povolenia ...

Mesto Trnava

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

•    Spracováva vyjadrenia ...

Mesto Hriňová

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

Referent oddelenia výstavby, územného plánovani...

Loading...