Filter
Filter
Loading...

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

Povolanie: Odborní pracovníci štátnej správy inde neuvedení , odborný referent/odborná referentka pre vzdelávanie
Piešťany, Nová 9

92101

1420€

1. 6. 2024

Dátum začiatku


Výhody:

  • Platové podmienky v zmysle zákona č. 553 2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1420 €
  • 1589 € .

Trnavský samosprávny kraj
Loading...
1420€
Trnavský samosprávny kraj
...
Loading...
Nasledujúce
Trnavský samosprávny kraj

Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení

Výhody:Platové podmienky v zmysle zákona č. 553...

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Metodici a inšpektori v oblasti výchovy a vzdelávania

Samostatné odborné špecializované činnosti spoč...

Loading...