Filter
Filter
Loading...

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Povolanie: Učitelia ďalšieho odborného vzdelávania , učiteľ/učiteľka odborného vzdelávania
Čaklov, 249

9435

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Spojená škola, Čaklov 249
Loading...
0€
Spojená škola, Čaklov 249
...
Loading...
Nasledujúce
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Vzdelávanie žiakov v oblasti elektro.Výhody:Prí...

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín

Majstri a lektori prípravy na povolanie

Výučba elektrotechniky, elektroniky, praktickýc...

Loading...