Filter
Filter
Loading...

Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

Povolanie: administratívny pracovník/administratívna pracovníčka v mzdovej učtárni , Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
Kysucké Nové Mesto, Štúrova 61

2401

1007.5€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy. 

 •  
 •  
 •  
 • Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania. Komplexné vykonávanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska v zariadení. Vedenie denníka došlej a odoslanej pošty a práce s tým súvisiace v programe „Fabasoft“. 
 •  
 • Vykonávanie poštového styku s poštovým úradom.

 • Centrum sociálnych služieb Kamence
  Loading...
  1007.5€ /za mesiac
  Centrum sociálnych služieb Kamence
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Obec Krivany

  Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

  Spracovanie personálnej a mzdovej agendy zamest...

  CHYOSLA - STAV, s.r.o.

  Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

  Spracovanie miezd, mzdová personalistika, veden...

  Loading...